Skupina Ke3chang sa zamerala na diplomatov a vládne inštitúcie, značný záujem mala aj o Slovensko