Februárová dávka opravných aktualizácií je dostupná aj pre Windows 10 Mobile