Zephyrus S GX701: maximálny výkon v tenučkom tele s neštandardným chladením