Takto mal vyzerať ovládač pre Xbox podľa prvých návrhov