Vrecková fototlačiareň HP Sprocket dnes zažila svoj slovenský debut