Microsoft opravoval najnovšiu verziu Windows 10, časť používateľov má problémy | Aktualizácie