Microsoft mimo termínu plátal podporované verzie Windows 10 | Aktualizácie