MojWindows

Skupina Lenovo v polovici augusta zverejnila finančné výsledky dosiahnuté za prvý fiškálny štvrťrok FY19/20. Celkové tržby za toto obdobie dosiahli 12,5 miliardy dolárov, z toho čisté príjmy, po zdanení, odpočítaní prevádzkových nákladov a podobne, predstavujú 162 miliónov dolárov.

Medziročne ide o rast čistého zisku na úrovni 111%. V celkovom pohľade Lenovo podľa zverejnených informácií zaznamenalo kontinuálny rast už ôsmy z po sebe nasledujúcich kvartálov.

“Tento fiškálny rok odštartoval fantasticky. Silné výsledky tohto kvartálu sú opäť raz jasným dôkazom, že Inteligentná Transformácia umožňuje spoločnosti pokračovať v udržateľnom a výnosnom raste aj v dnešnom dynamickom a meniacom sa svete. Naša konzistentnosť a prevádzková efektívnosť nám umožňujú oživiť našu víziu poskytovať inteligentnejšiu technológiu pre všetkých,“ povedal Yang Yuanqing, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo.

Skupina Inteligentných zariadení

Za silnými výsledkami stojí Skupina Inteligentných zariadení (IDG). Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD), jedna z jej dvoch obchodných jednotiek, pokračovala v dvojcifernom raste (12%) výnosov, pričom v prvom fiškálnom štvrťroku dosiahla svoj vôbec najvyšší zisk.

Skupina v segmente osobných počítačov dosiahla absolútny rekord s podielom na trhu vo výške 24,9%. To znamená, že každý štvrtý osobný počítač na svete pochádza z dielne Lenovo PC. Lenovo si aj vďaka tomu poistilo pozíciu celosvetovej jednotky na trhu s osobnými počítačmi.

Druhá obchodná jednotka v rámci IDG, skupina pre mobilné zariadenia (MBG), zaznamenala ďalší ziskový štvrťrok a už štvrtý kvartál za sebou zvýšila svoj príjem pred zdanením o 100 mil. USD. Pre budúcnosť Lenovo predpokladá, že biznis s mobilnými zariadeniami bude aj naďalej ziskový a bude hľadať príležitosti na zvyšovanie ziskov na nových trhoch inovatívnymi produktmi.

Skupina dátových centier

Skupina dátových centier (DCG) zaznamenala nárast zisku ôsmy po sebe idúci štvrťrok. Tržby z dátových úložísk sa medziročne zvýšili o 80% a výnosy zo Softvérovo Definovanej Infraštruktúry (SDI) rástli medziročne dvojcifernými hodnotami.

Celkové príjmy však poklesli po tom, čo menší počet väčších zákazníkov využívajúcich cloudové služby zredukoval nákup po rapídnom náraste infraštruktúry v uplynulom roku a nižších priemerných jednotkových príjmov v dôsledku klesajúcich cien komponentov.

Skupina bude aj naďalej expandovať ako významný hráč na poli full stack dátových centier, SDI, úložísk, sietí, HPC, AI, IoT, služieb a riešení, zatiaľ čo bude posilňovať svoje interné dizajnové a výrobné možnosti v segmente Hyperscale. Okrem toho bude ďalej rozširovať svoju distribučnú sieť a prevádzkovú excelentnosť na dosiahnutie prémiového rastu a ziskovosti.

Finančný súhrn zverejnený spoločnosťou Lenovo
19.08.2019
Zdroj: TS

+