MojWindows

Na nadchádzajúcu veľkú aktualizáciu pre Windows 10 si počkáme ešte dlhší čas, a to konkrétne až do druhej polovice mája. Doteraz sa očakávalo, že k jej vydaniu dôjde ešte počas apríla, čo naznačoval aj pôvodný názov a celkový vývoj verejného testovania, no Microsoft oznámil, že aktualizácia bude nakoniec distribuovaná pod názvom „Windows 10 May 2019 Update“, s čím sa začne koncom mája.

Aktualizácia síce už má byť formálne dokončená, no v Microsofte sa rozhodli, že testovanie predĺžia o niekoľko týždňov, aby sa uistili, že všetko funguje podľa očakávaní a neprehliadli žiaden vážnejší nedostatok. Začiatkom budúceho týždňa bude aktualizácia vo svojej viac-menej finálnej podobe sprístupnená členom programu Windows Insider v okruhu Release Preview, kde zotrvá až do druhej polovice mája, kedy sa začne s riadnou distribúciou pre verejnosť.

Microsoft ale v súvislosti s distribúciou veľkých aktualizácií pre Windows 10 ohlásil obrovskú zmenu, ktorá naberá účinnosť už s vydaním „Windows 10 May 2019 Update“. Koncoví používatelia nebudú nútení k inštalácii veľkých aktualizácií po ich vydaní, pokiaľ verzia Windows 10, ktorú používajú, má stále platnú technickú podporu. Tú budú môcť naďalej nerušene používať a dodávané im budú len mesačné opravné a bezpečnostné záplaty.

Používatelia novších verzií v prípade záujmu môžu inštaláciu spustiť ručne cez systémové nastavenia Windows Update, ktoré budú rozdelené na dve časti – pre vyhľadávanie opravných aktualizácií a pre spustenie inštalácie tých veľkých, vydávaných dvakrát ročne. Nová podoba sekcie Windows Update bude spätne implementovaná aj do Windows 10 vo verziách 1803 a 1809.

Navyše aj používatelia Windows 10 v edícii Home získajú väčšiu kontrolu nad aktualizáciami všetkého druhu. Ich inštaláciu totiž budú môcť odložiť o 35 dní, rovnako ako to platí v prípade edície Pro. Mierne upravený má byť aj mechanizmus „Čas aktívneho používania“. Microsoft spomína pridanie možnosti pre automatickú správu, kedy služba Windows Update bude vyhodnocovať, akým spôsobom je so zariadením pracované, a kedy je teda najvhodnejší čas na inštaláciu aktualizácií.

Tak ako pri všetkých veľkých aktualizáciách, aj tá „májová“ nebude v deň formálneho vydania okamžite dostupná úplne pre všetkých. Microsoft ju bude ponúkať postupne, pričom sa začína na zariadeniach, kde je najnižšie riziko vzniku možných problémov. Následne sa vyhodnocuje spätná väzba a pokiaľ všetko pôjde hladko ponúknutá bude ďalším a ďalším zariadeniam. Do tohto procesu je zapojená aj umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje diagnostické dáta, a na ich základe identifikuje vhodných kandidátov pre nasadenie aktualizácie.

Náš tip
Windows 10 má automaticky odinštalovať problematické aktualizácie

05.04.2019
Zdroj: Microsoft

+