MojWindows

Ako čerstvý majiteľ konzoly Xbox One sa po jej rozbalení a pripojení chcete pustiť do hrania, všetko ste spravili správne, do ovládača vložili baterky, zapli konzolu aj ovládač, no napriek tomu, že stláčate rôzne gombíky a páčky, konzola na to vôbec nereaguje. Čo s tým?

Hlavne neprepadajte panike, riešenie väčšinou býva veľmi jednoduché. Možno ste len nesprávne predpokladali, že konzola a ovládač sa po zapnutí automaticky spoja, čo bohužiaľ nie je pravda.

Ich spárovanie totiž prebieha manuálne pomocou tlačidiel, ktoré sa nachádzajú  takpovediac na obidvoch koncoch. Tento proces síce môže byť otravný, no našťastie je veľmi priamočiary.

  • Uistite sa, že v ovládači sú vložené batérie. Pokiaľ to tak nie je, tak ich vložte.
  • Zapnite konzolu Xbox One.
  • Zapnite ovládač podržaním tlačidla s logom Xbox.
  • Na konzole nájdite a stlačte tlačidlo pre pripojenie ovládača. Na Xboxe One X a Xboxe One S je tlačidlo umiestnené na prednej časti konzoly pod tlačidlom napájania. Na pôvodnom Xboxe One je toto tlačidlo umiestnené na ľavej strane konzoly, hneď vedľa otvoru diskovej mechaniky. Označené je trojicou „vlnoviek“. Po jeho stlačení máte 20 sekúnd na to, aby ste proces párovania spustili aj na ovládači.
  • Na ovládači nájdite tlačidlo s rovnakým označením a podržte ho niekoľko sekúnd, kým nezačne blikať logo Xbox. Tlačidlo nájdete na prednej strane ovládača, vedľa micro USB portu.
  • Blikajúce logo Xbox znamená, že sa ovládač a konzola pokúšajú o spojenie. Akonáhle ho nadviažu, logo prestane blikať.
  • Rovnakým spôsobom sa pripájajú aj ďalšie ovládače, pričom s konzolou ich súčasne môže byť spárovaných maximálne osem.

Pokiaľ sa vám spojenie nedarí nadviazať týmto spôsobom, vyskúšať môžete pripojenie cez USB kábel, nasledované aktualizáciou firmvéru ovládača. Túto možnosť nájdete v nastaveniach konzoly, konkrétne v sekcii “Kinect and Devices”. Presný postup popisuje článok „Ako nainštalovať firmvérové aktualizácie pre Xbox One gamepady„.

Náš tip
Ako si zapnúť svetlú tému pre rozhranie konzoly Xbox One?
22.03.2019

+