MojWindows

Prieskumník vo Windows 10 pri štandardnom nastavení v rámci názvu nezobrazuje prípony žiadnych súborov, a hoci informáciu o type súboru vidíte pri zobrazení v režime Podrobnosti, dozviete sa tu len čiastkové informácie, no a nie vždy je to práve prehľadné.

Pokiaľ chcete mať väčší prehľad o tom, aké majú koncovky súbory s ktorými pracujete, prípadne koncovky súborov chcete mať zobrazené kvôli bezpečnosti, túto možnosť si viete zapnúť veľmi jednoducho.

V Prieskumníkovi (Win + E) stačí kliknúť v hlavnej ponuke na sekciu „Zobraziť“ a z možností na pravej strane zaškrtnúť „Prípony názvov súborov“.

06.02.2019

+