MojWindows

V kľúčových aplikáciách služby Office 365 ako sú Word, Excel a PowerPoint bude od februára ako preferované miesto pre ukladanie dokumentov zvolené cloudové úložisko OneDrive, prípadne SharePoint Online.

To znamená, že pri snahe o uloženie dokumentov, či už cez klávesovú skratku alebo tlačidlá pre uloženie a zatvorenie, dôjde k zobrazeniu novej dialógovej ponuky, kde bude ako miesto uloženia vybraný hneď OneDrive alebo SharePoint Online.

Microsoft o tom píše na oficiálnom blogu Office 365, pričom zmenu odôvodňuje snahou o zabránenie potenciálnej straty dôležitých dokumentov pri rôznych katastrofických scenároch – poškodenie disku, krádež zariadenia alebo napadnutie malvérom. Súčasne vyzdvihuje skutočnosť, že používateľ využívaním cloudových úložísk získa k svojim dokumentom prístup odkiaľkoľvek.

Na margo zmeny ďalej uvádza, že akonáhle bude dokument uložený, používateľ ho môže jednoducho premenovať a presúvať v úložisku priamo z hornej lišty používanej aplikácie.

Z popisu to na prvý pohľad síce môže vyzerať tak, že ukladanie do cloudového úložiska by malo byť povinné, no tak to nie je. Používateľ bude mať stále na výber, kam chce svoje súbory ukladať.

V dialógovom okne sa napríklad nachádza možnosť „Ďalšie možnosti pre uloženie“, ktorá by mala obsahovať prístup k pevnému disku. Rovnako tak je možné miesto uloženia vyberať aj cez sekciu Uložiť ako. Popisovaná zmena znamená akurát to, že ukladanie dokumentov do OneDrive a SharePoint Online bude jednoduchšie.

27.01.2019
Zdroj: Microsoft

+