MojWindows

Nadácia Orange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť, a aj po piaty rok ostáva jeho hlavnou témou správne a bezpečné využívanie digitálnych technológií.

Príležitosť majú pedagógovia a mimovládne organizácie, ktoré majú dobrý nápad, ako zmysluplne zaradiť zodpovedné používanie digitálnych médií do vyučovacieho procesu. Nadácia Orange prerozdelí na jednotlivé projekty celkovo 50 000 €.

Notebooky, smartfóny, tablety – dnešné deti sú obklopené digitálnymi technológiami a často s nimi dokážu narábať lepšie, ako dospelí. Nadácia Orange svojim grantovým programom reaguje na tieto aktuálne trendy v oblasti digitálnych médií.

Pre deti či mladých ľudí sú už prakticky bežnou súčasťou životov, napriek tomu, že len pár rokov dozadu bol internet a vlastný počítač stále len víziou budúcnosti. Tento rýchly vývoj technológií so sebou prináša množstvo nástrah a rizík, ale aj nových výziev.

Grantový program je otvorený od  03. 09. 2018, uzávierka prijímania projektov je 3. 10. 2018 o 24:00 hod. Uchádzať sa o podporu so svojim projektom môžu pedagógovia a mimovládne organizácie prostredníctvom online prihlášky na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí.

Náš tip
Epson vyhlasuje súťaž o roboty pre univerzity, stredné školy a výskumné inštitúcie

Zdroj: TS

06.09.2018

+