MojWindows

Spoločnosť Epson je vo všeobecnosti známa vďaka tlačiarenským technológiám a projektorom, no keďže ide o jedného z technologických gigantov, príliš neprekvapí, že takpovediac „vŕta“ aj do iných oblastí.

Jednou z nich, ktorej sa venuje od roku 1980, sú automatizačné riešenia v podobe robotov SCARA. Tie vďaka širokej škále možných využití značným spôsobom pozmenili priemyselné odvetvia, tak ako ich poznáme dnes.

Práve preto, že majú potenciál radikálne zlepšiť kvalitu životov v pracovnom a výskumnom prostredí, sa Epson tento rok púšťa do zaujímavej súťaže, v ktorej víťazom odovzdá celkovo tri takéto roboty SCARA.

Základný prehľad o vyhlásenej súťaži

Spoločnosť Epson vkladá svoju najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzít, stredných škôl a výskumných inštitúcií v celej oblasti EMEAR (Európa, Stredný východ a Afrika).

Prečo sme zvolili vzdelávacie a výskumné inštitúcie? Aby sme podporili rast, rozvoj a konkurencieschopnosť priemyslu a automatizácie. Svoje žiadosti posielajte online ( https://www.epson.eu/robots-contest ) od 1. septembra 2018.

  • Žiadatelia, ktorí odošlú svoj návrh pred 15. decembrom 2018, získajú možnosť vyhrať až 3 roboty Epson na podporu svojho projektu.
  • Žiadatelia budú hodnotení podľa zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí inovatívnosť, príspevok k vzdelávaniu, rozvoj schopností, jedinečnosť využitia robotu a udržateľnosť.
  • Žiadatelia z užšieho výberu budú vyzvaní, aby predstavili svoju žiadosť pred panelom hodnotiteľov.

„Vedomosti a kreativita sú kľúčom k inováciám. Spoločnosť Epson si uvedomuje nutnosť propagovať a podporovať rozvoj talentov a vedomostí. Generáciu Y, ktorá tvorí 50 % svetovej populácie, čaká radikálne odlišné pracovné prostredie. Vieme, že mladí ľudia majú potenciál, takže naša súťaž je navrhnutá tak, aby zverila technológiu budúcnosti do ich rúk,“ hovorí Volker Spanier, vedúci oddelenia robotických riešení v spoločnosti Epson Europe.

04.09.2018

+