MojWindows

Pre členov programu Windows Insider, ktorí sú zaradení v okruhu Skip Ahead je na vyskúšanie dostupná nová verzia aplikácie OneNote. Predmetná verzia nesie číselné označenie 17.9126.2036 a prináša so sebou niekoľko zaujímavých vylepšení.

Týkajú sa poznámkových blokov, pier a sledovania zmien v zdieľaných poznámkových blokoch. Asi najväčšou zmenou je možnosť prenášať svoje nastavenia pre perá a zvýrazňovače naprieč aplikáciami OneNote, Word, Excel a PowerPoint.

Pridaná bola aj možnosť presunúť existujúce poznámkové bloky z pevného disku do úložiska OneDrive a pristupovať tak k nim z ľubovoľného zariadenia, zdieľať ich, či spolupracovať na úpravách s inými ľuďmi.

Čo sa týka spolupráce, OneNote bude upozorňovať na všetky zmeny, ktoré boli vykonané v zdieľanom poznámkovom bloku.

Pri otváraní poznámkových blokov taktiež odporučí tie, na ktorých sa pracovalo naposledy, pre rýchlejší návrat k práci.

09.03.2018

+