MojWindows

Program verejného testovania Windows Insider predstavuje pre Microsoft dôležitý prvok v súkolí celkového vývoja operačného systému Windows 10, nakoľko je to práve široká verejnosť, ktorá skúša pripravované novinky, pripomienkuje ich stav, delí sa o svoje nápady, ale hlavne poskytuje množstvo zariadení s rozličnými konfiguráciami, vďaka čomu uľahčuje odhaľovanie chýb, a v konečnom dôsledku aj samotnú distribúcii pripravovaných aktualizácií.

Program Windows Insider od svojho oficiálneho spustenia prešiel viacerými zmenami s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť, a čo najviac tak podporiť rozvoj systému. Prednedávnom bol napríklad zavedený ďalší testovací okruh „Skip Ahead“, či dokonca odnož programu pre firmy, no a čoskoro by sme sa mali dočkať ďalšej významnej zmeny.

Microsoft plánuje pre systémové aplikácie zaviesť možnosť testovať ich pripravované verzie nezávisle na súčasnom programe Windows Insider. Znamenalo by to, že aplikácie budú úplne oddelené do samostatného programu „Windows App Previews“, kam sa záujemcovia môžu prihlásiť nezávisle od toho, či používajú testovaciu alebo produkčnú verziu Windows 10.

Veľmi dôležitou skutočnosťou má podľa dostupných informácií byť to, že táto nová forma testovania aplikácií bude prebiehať samostatne pre každú z nich. Používateľ teda môže prejaviť záujem o testovanie pripravovaných zmien napríklad v aplikácii Fotografie, a dostávať preto bude jej testovacie verzie, no žiadna ďalšia aplikácia ovplyvnená nebude.

Náš tip
Windows Insider pre smartfóny dostal ráznu stopku, napriek predošlým uisteniam
V prípade, že to tak skutočne bude, pôjde o obrovskú zmenu v prístupe k verejnému testovaniu, nakoľko odpadá potreba riskovať stabilitu celého systému a všetkých aplikácií. Táto zmena by sa reálne mala pretaviť do zvýšeného záujmu o skúšanie noviniek v systémových aplikáciách, čo by sa v konečnom dôsledku malo odraziť na ich rýchlejšom vývoji, ako aj zavádzaní zmien, o ktoré majú používatelia reálne záujem. Práve toto sú oblasti, kde Microsoft potrebuje zabojovať, aby dokázal produkovať aplikácie relevantné v dnešnom digitálnom svete.

Zo strany Microsoftu bola príprava tohto programu potvrdená, no zatiaľ chýbajú bližšie podrobnosti.

Náš tip
Vysvetlenie prečo prihlásenie do Windows Insider okruhu na PC trvá 24 hodín je prekvapivo jednoduché

Zdroj: Thurrot

12.02.2018

+