MojWindows

Microsoft zverejnil nové video, ktoré v stručnosti demonštruje ako funguje univerzálna aplikácia Remote Desktop (Vzdialená Plocha) na smartfónoch, ktoré podporujú režim Continuum. Aplikácia je bezplatne dostupná vo Windows Store. Video najskôr vysvetľuje ako funkcia Continuum umožňuje zo smartfónu po pripojení klávesnice, myši a monitoru vytvoriť takmer plnohodnotný počítač. Následne pripojením k vzdialenému počítaču, serveru alebo cloudovovej aplikácii pomocou Remote Desktop posúva limity prostredia Continuum. Používateľ tak môže pracovať napríklad s aplikáciami ako AutoCAD a Photoshop alebo ľubovoľnou aplikáciou, ktorú má na svojom počítači. Možnosti Microsoft samozrejme demonštruje na svojich Lumiách 950 a 950XL, no úplne rovnako to funguje aj na ďalších smartfónoch so systémom Windows 10 Mobile a podporou Continuum.

05.03.2016

+