MojWindows

Pokiaľ užívateľ zvolí pri inštalácii operačného systému použitie expresných  nastavení, dovolí tak rôznym aplikáciam odosielať informácie Microsoftu. Tie slúžia na zlepšenie funkčnosti rôznych aplikácii, poskytnutie relevantnejších výsledkov pri vyhľadávaní a podobne. Systém však obsahuje viacero nastavení, ktorými je možné prípadne obmedziť odosielanie spomínaných údajov. Objavili sa však správy o tom, že tieto obmedzenia nie sú stopercentné a systém dokonca aj pri používaní lokálneho účtu neustále odosiela na serveri spoločnosti Microsoft rôzne informácie. Overiť pravdivosť týchto tvrdení sa rozhodol technologický portál Ars technica .

Portál sledoval komunikáciu systému Windows 10 pri viacerých nastaveniach ochrany osobných údajov. Následnou analýzou dát zistili, že aj keď má užívateľ deaktivovanú Cortanu aj funkciu Hľadať na webe,  systém odošle požiadavku na adresu www.bing.com, ktorou si vyžiada súbor treshold.appcache. Ten podľa všetkého obsahuje informácie pre Cortanu aj napriek tomu, že je vypnutá. V prípade tejto komunikácie zaujala aj skutočnosť, že požiadavka na súbor obsahuje jedinečný identifikátor počítača, ktorý sa nemení ani po reštarte systému.

ssw-mystery

Systém odosiela aj niektoré úplne neškodné informácie. Po pripojení do novej siete, komunikuje s webovými adresami www.msftncsi.com/ncsi.txt a ipv6.msftncsi.com/ncsi.txt na zistenie, či má systém prístup do siete internet. Pri tejto komunikácii dochádza k odosielaniu len úplne základných informácii, pričom sa neodosiela žiaden identifikátor ani dáta užívateľa.

Podobne neškodnou je aj ďalšia objavená komunikácia, na tej však prekáža fakt, že by k nej vôbec nemalo dochádzať.  Jedná sa o komunikáciu s MSN serverom, pri ktorej dochádza k sťahovaniu nových informácii o živých dlaždiciach a to aj napriek tomu, že ponuka používateľa živé dlaždice neobsahuje. Požiadavka neodosiela žiadne identifikujúce informácie no nie je vôbec jasné prečo k nej dochádza.

get-threshold-appcache

Portál upozornil na prenos informácii so serverom ssw.live.com, na ktorý Windows 10 pravidelne odosiela dáta. Podľa ich zistení, tento server využívajú OneDrive ako aj ďalšie služby Microsoftu. Ku komunikácii však dochádza aj v prípade, že užívateľ službu OneDrive deaktivoval a na prihlasovanie do systému využíva lokálny účet (namiesto Microsoft účtu). Presnú povahu vymieňaných informácii sa nepodarilo identifikovať, no vyzerá to tak, že ide o telemetrické nastavenia. Opat nebolo jasné, prečo dochádza k ich odosielaniu, nakoľko telemetria bola v systéme pomocou nastavení vypnutá. Redaktori z portálu Ars technica si pri testoch navyše všimli, že Windows 10 v rámci svojej komunikácie obchádzal ich nastavenia proxy.

S otázkami, aký je zmysel týchto odosielaných informácii a či je možné ich skutočne deaktivovať sa následne obrátili na Microsoft. Dočkali sa odpovede, že systém Windows 10 je služba, ktorej súčasťou môžu byť rôzne aktualizácie za účelom poskytnúť nové funkcie vyhľadávaču Bing ako napríklad vizuálne štýly, vyhľadávacie algoritmy a podobne. Microsoft v odpovedi ďalej uviedol, že v závislosti od nastavení sa žiadne vyhľadávacie dáta, neodosielajú. Vzťahuje sa to aj na offline vyhľadávania v rámci počítača (súbory,aplikácie,nastavení…). No to, že funkcie ako Cortana a Hľadať na webe využívajú sieťovú komunikáciu aj keď sú vypnuté a navyše odosielajú identifikátor systému, vyvoláva určitú úroveň podozrenia.

 Zdroj: arstechnica

13.08.2015
  • Sajajdo

    Aspoň bude skôr Cortana po Slovensky 🙂 🙂

+