biznis trendy

Publikované 11.01.2018 Napísal v kategórii Biznis a 655 Views

Toto má byť 6 trendov pre biznis segment v roku 2018 | Biznis

Veľa sa o nej hovorí a podľa prognóz, sa ešte len bude. Digitálna transformácia firiem udáva tempo v konkurenčnom boji a ukazuje sa, že len tí, ktorí prejdú technologickou premenou, budú miešať karty na trhu. Využívať by pri tom mali aj možnosti umelej inteligencie, nové obchodné modely či ľudské zdroje v podobe IT špecialistov. Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT majú jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať technológie v podnikoch v roku 2018.

„Pre podniky, ktoré chcú prosperovať v novom digitálnom svete, bude rok 2018 rokom transformácie. Čoraz viac spoločností pripravuje alebo aplikuje svoju digitálnu stratégiu a dobrá správa je, že technológie a platformy, na ktorých fungujú, sú čoraz dômyselnejšie a adaptabilnejšie a firmy si ich môžu dať ušiť doslova na mieru.“ zhodnotil Dan Hushon, senior vice president a chief technology office v DXC Technology.

To sa začína prejavovať už aj na Slovensku. Z nedávneho prieskumu „Digitálna transformácia na Slovensku“ vyplynulo , že viac ako polovica (58 %) podnikov už prešla transformáciou a tretina ju plánuje zrealizovať v nasledujúcom roku. Práve s tým má súvisieť aj nástup nových IT biznis trendov.

6 trendov, ktoré majú v roku 2018 bude v biznise dominovať podľa firmy DXC Technology

1. Vznik nových obchodných modelov založených na IT platformách

Prechod na zdieľané informačné platformy umožní spoločnostiam rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu, byť produktívnejšie a rozhodovať sa informovanejšie. Dokážu totiž spracovať rozsiahle analýzy, sledovať tok informácií v podniku a vytvárať dynamické prostredie pre hosting produktov a služieb.

Čo je dôležitejšie, nové platformy umožnia spoločnostiam presunúť úsilie o úpravy z infraštruktúry na špičkové aplikácie a vylepšiť tak používateľský zážitok pre zákazníkov. Tieto platformy neposkytnú iba základ na vylepšenie procesov, ale aj telemetriu a štatistiky. U tých, čo sa rýchlo adaptujú, sa to môže odzrkadliť v dvojnásobnom až päťnásobnom zrýchlení biznisu.

2. Bitka o digitálne talenty

Technologické zmeny v podnikoch sa prejavujú aj na dopyte po digitálnych zručnostiach zamestnancov, či už sa jedná o prevádzku počítačov alebo o integráciu, analýzu a riadenie informácií. V Európe v súčasnosti podľa odhadov chýba viac ako 800 000 a na Slovensku 10 000 IT špecialistov. Aby však firmy maximalizovali svoj výkon napriek obmedzenému počtu špecialistov, budú sa musieť naučiť distribuovať prácu cez platformy s využitím strojového učenia, inteligentnej automatizácie či iných nástrojov.

Na vzostupe sú aj techniky ako crowdsourcing, najímanie si kompletných tímov, inkubátory a strategické akvizície talentov. Budú to ,,IT talenty“, ktoré rozhodnú o tom, kto vyhrá a kto stratí v nasledujúcom desaťročí.

3. Biznis podporený číslami: podniky prestanú hádať, začnú využívať dáta naplno

Podnikatelia sú si zajedno v tom, že umelá inteligencia je zárukou úspechu. V roku 2018 budú firmy využívať ,,digitálne systémy“ na ,,kvantifikáciu podnikania“. Pokročilé techniky strojového učenia im umožnia, aby sa lepšie rozhodovali s menším počtom údajov. Práve v zbere a vyhodnocovaní dát vidia významný prínos celkovej digitálnej transformácie aj takmer dve tretiny (64 %) slovenských firiem.

4. Zvyšovanie kybernetickej odolnosti

Podniky sa budú zameriavať na to, aby sa ochránili voči hrozbám kyberútokov plánovaním a praktickými testami, ale aj pred potenciálnymi hrozbami, ako sú prírodné katastrofy či ľudské zlyhania. Cieľom je neustále zdokonaľovanie, aby takéto udalosti zanechali čo najmenšie stopy.

Aj viac ako tri tretiny (76 %) slovenských firiem vníma bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami. Je to zaujímavý pohľad, keďže v skutočnosti bezpečnosť podniku nie je hlavným cieľom digitálnej transformácie, ale skôr jej vedľajším účinkom.

5. Rozšírenie podnikania do digitálu

Prechod na digitálne podnikanie ponúkne firmám bohaté informačné zázemie, na ktorom môžu budovať svoj ďalší biznis. Vďaka technológiám môžu využívať rozsah týchto informácií naprieč celou firemnou štruktúrou, čo im pomôže pri hľadaní nových trhov a zákazníkov.

Kľúčom ku konkurenčnej výhode tak bude fungovanie obchodných stratégií na báze digitálneho podnikania a z toho vyplývajúceho prirodzeného toku informácií. Pre správny výber vhodných digitálnych nástrojov je však potrebné zabezpečiť aj strategickú ,,spätnú väzbu”, ktorá bude zbierať dáta zo všetkých segmentov podnikania (ako napríklad marketing, výroba, logistika).

6. Chytrejšia a využiteľnejšia umelá inteligencia

Podniky, ktoré využívajú umelú inteligenciu, budú mať esá v rukávoch. Medzi príklady týchto pokrokov patrí dnes IoT, informačné systémy pre zamestnancov, automatické generovanie obsahu, rozpoznávanie a zachytenie obrazu. Hlavne v prípade umelej inteligencie bude platiť, že to, čo sme považovali za sci-fi, sa stáva realitou.

Maluuba

Zdroj: TS

Tagy : , ,