digitálna transformácia

Publikované 10.10.2017 Napísal v kategórii Biznis a 864 Views

Digitálna transformácia už nie je sci-fi, slovenské firmy jej dali zelenú | Biznis

Moderné technológie menia podnikanie a stávajú sa dômyselnou súčasťou konkurenčného boja. Kto chce stáť na strane úspešných a prosperujúcich, má ambície zlepšovať svoje služby a ponúkať kvalitnejšie produkty zákazníkom, nemal by v digitálnej transformácii zaváhať. Zistenia priniesol exkluzívny prieskum, ktorý dala zrealizovať spoločnosť DXC Technology.

Aj slovenské firmy sa v rámci svojho rozvoja čoraz viac spoliehajú na technológie, digitálna transformácia sa stáva hnacou silou biznisu a zmeny v oblasti IT sú prioritou, ak si chcú udržať konkurencieschopnosť.

Z prieskumu „Digitálna transformácia na Slovensku“, ktorý si nechala exkluzívne vypracovať spoločnosť DXC Technology vyplynulo, že digitálnou transformáciou už prešlo až 58 % slovenských podnikov a 30 % spoločností ju plánuje zrealizovať počas nasledujúceho roka, pričom iba 12 % spoločností žiadnu transformáciu neplánuje.

Slovenské podniky sú opatrné – chcú sa chrániť pred digitálnymi rizikami

Ako ukázal prieskum, slovenské firmy vnímajú bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami (76 %). Je to zaujímavý pohľad, keďže v skutočnosti bezpečnosť podniku nie je hlavným cieľom digitálnej transformácie. Skôr naopak.

Ako ukázal prieskum, slovenské firmy vnímajú bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami (76 %). Je to zaujímavý pohľad, keďže v skutočnosti bezpečnosť podniku nie je hlavným cieľom digitálnej transformácie. Skôr naopak.

Naše firmy sa snažia v prvom rade transformovať najmä oddelenia financií a IT, výroba skončila v rebríčku na treťom mieste. Používanie a nasadzovanie digitálnych technológií je vo vyše polovici spoločností (64 %) v kompetencii riaditeľov IT oddelení, o tejto oblasti však rozhodujú aj finančné oddelenia (57 %), keďže práve tie majú pod palcom strategické investície.

Najväčšou prekážkou digitálnej transformácie sú totiž podľa prieskumu práve samotní zamestnanci, najmä ich nedostatok skúseností s využívaním technológií (53 %), ale aj ich nedostatočné technické vzdelávanie (48 %).

Cesta k znižovaniu nákladov a kvalitnejšej ponuke zákazníkom

Digitálna transformácia premieňa a bude meniť situáciu na trhu. Stále viac podnikov sa púšťa do zmien s cieľom získať konkurenčnú výhodu vďaka novým produktom a službám, novým obchodným modelom a vzťahom.

,,Tí, ktorí využijú nové technológie na inovácie v odbore, dokážu podkopať pozície aj najvýznamnejších firiem v každom odvetví. Digitálna transformácia jednoznačne ovplyvňuje konkurenčný boj,“ hovorí generálny riaditeľ DXC Technology.

V nasledujúcich 2 – 3 rokoch slovenské firmy očakávajú, že sa zavedenie zmien prejaví najmä v zlepšovaní kvality (75 %), v efektívnejšom využívaní získavaných údajov v procese rozhodovania (72 %) a v znižovaní nákladov (77 %). Za paradoxné zistenie je možné považovať pohľad Slovákov, že digitálna transformácia bude mať najmenší vplyv na zmeny obchodných modelov (26 %).

Ako by nevnímali zásadné zmeny obchodných modelov, aké priniesli nové spoločnosti napríklad v oblastiach internetového predaja, ubytovacích, či taxi služieb. Na druhej strane, až 90 % spoločností sa domnieva, že digitálna transformácia zvýši tempo zmien, ovplyvní konkurenčné prostredie a prispeje k väčšej spokojnosti zákazníkov.

Príklady digitálnej transformácie na Slovensku

Príkladom digitálnej transformácie vo verejnom sektore s celospoločenským významom je aj koncept využívania elektronických občianskych preukazov, ktorý má potenciál výrazne napomôcť digitálnej transformácii aj v súkromnom sektore. Ako ukazujú úspešné príklady zo sveta prepojenie verejného a súkromného sektora je kľúčové pre úspech tohto konceptu.

„Občan by disponoval vysoko bezpečnou mobilnou aplikáciou, ktorá by plnohodnotne nahradila identifikačné doklady. Mohol by tak používať elektronickú identitu veľmi pohodlne z ľubovoľného miesta kedykoľvek bude potrebovať, vrátane prístupu k službám v banke, poisťovni, u lekára, ale aj u svojho operátora, či dodávateľa vody a elektriny,“ uzatvára Zdenko Böhmer.

Tagy : , ,