Internet

Publikované 18.07.2017 Napísal v kategórii Hot Stuff, Technológie a 1000 Views

Cisco predpovedá ako bude internet vyzerať v roku 2021, obrovský nárast používateľov a prenášaných dát | Technológie

Štúdia Cisco Visual Networking Index (VNI) už 12 rokov pravidelne mapuje globálnu dátovú premávku. Aktuálne sa zamerala na predpokladaný vývoj v rokoch 2016 až 2021 a predpovedá ďalekosiahle dopady, ktoré bude mať postupujúca digitálna transformácia.

Najrýchlejšie digitalizovaným odvetvím sa podľa odhadov Cisco stane zdravotníctvo, čo bude súvisieť s rozvojom zdravotných monitorov, dávkovačov liekov a s pripojením takzvaných first responderov (nárast o 30 % ročne). Druhou najrýchlejšie rastúcou oblasťou sa stane odvetvie prepojených vozidiel a aplikácií pre inteligentné mestá (nárast o 29 % ročne).

Dominancia videa porastie, polepší si aj virtuálna a rozšírená realita

Už dnes tvorí video väčšinu internetovej premávky, v roku 2016 predstavovalo 67 percent. Trend rastu bude pokračovať a v roku 2021 dosiahne tento pomer 80 percent. Na nárast bude mať veľký vplyv rozvoj nových médií, ktoré využívajú priamy prenos, napríklad streamovacie televízie, streaming jednotlivých používateľov alebo sociálne siete. Priame prenosy narastú medzi rokmi 2016 a 2021 až 15-krát a budú tvoriť 13 percent celkového prenosu videa.

Podobný boom zažije aj virtuálna a rozšírená realita. Tieto technológie narastú dvadsaťnásobne. Počet 4K televízorov vzrastie z 85 miliónov v roku 2016 na 663 miliónov v roku 2021. Kým dnes je tohto typu 15 percent pripojených televízorov, v roku 2021 už budú mať 4K zariadenia 56-percentnú väčšinu.

Windows Mixed Reality

120 miliónov rokov HD videa, premávka internetu v objeme 825 miliárd DVD nosičov

V roku 2016 sa cez internet každý mesiac prenieslo 96 exabajtov dát. Podľa štúdie Cisco VNI toto číslo narastie do roku 2021 takmer trojnásobne na 278 exabajtov. Ročne teda IP premávka dosiahne objem 3,3 zettabajtu. Pre predstavu, jeden exabajt zodpovedá zhruba veľkosti HD videa s dĺžkou 36-tisíc rokov alebo 250 miliónov DVD nosičov. V roku 2021 teda internetom prejde objem dát porovnateľný s HD videom s dĺžkou skoro 120 miliónov rokov (to je dvakrát tak dlho ako doba, ktorá uplynula od čias, v ktorých žil Tyrannosaurus Rex). Celá dátová premávka internetu by sa tak vošla približne na 825 miliárd DVD nosičov.

Už v roku 2016 generovali mobilné či iné bezdrôtové zariadenia väčšinu internetovej premávky (62 %). Ich pomer porastie aj naďalej a v roku 2021 sa ich podiel zvýši na 73 percent. S tým súvisí aj prudký nárast Wi-Fi hotspotov. Kým v roku 2016 ich bolo vo svete v prevádzke asi 85 miliónov, v roku 2021 ich počet stúpne na 526,2 milióna. Krajinami s najväčším množstvom hotspotov budú v roku 2021 Čína so 170 miliónmi, USA s 86 miliónmi, Japonsko s 33 miliónmi a Francúzsko s 30 miliónmi.

ClearType

58% populácie bude mať prístup na internet, na jednotlivca pripadne 35 GB dát

Zo štatistík vyplýva, že v roku 2016 bolo na internet pripojených 44 percent svetovej populácie. V roku 2021 sa počet používateľov internetu zvýši zo súčasných 3,3 miliardy na 4,6 miliardy, čiže pripojených bude 58 percent populácie.

Výrazne sa zvýši aj počet pripojených zariadení na jedného človeka. V roku 2016 ich na jednotlivca pripadalo 2,3. O päť rokov neskôr to už bude 3,5. Priemerná rýchlosť pripojenia sa v roku 2021 zvýši z 27,5 Mb/s na 53 Mb/s, a na každého človeka pripadne mesačne 35,5 GB prenesených dát.

Asus Extreme (2)

Porastie sila aj počet DDoS útokov

Rastúca internetová premávka bude veľkou výzvou aj pre kybernetickú bezpečnosť. Nielenže útočníci prichádzajú so stále sofistikovanejšími typmi malvéru, ale neustále sa zvyšuje aj sila DDoS útokov, ktorá v priemere dosahuje 1,2 Gb/s. Taký tok dokáže vyradiť väčšinu organizácií. Maximálna sila sa každoročne zvyšuje zhruba o 60 percent a vo chvíli najsilnejšieho útoku môže jeho internetová premávka predstavovať až 18 percent internetovej premávky celého štátu.

Priemerná veľkosť DDoS útoku sa každoročne zvyšuje až o 22 percent, čo korešponduje s nárastom globálnej internetovej premávky (29 %). Zvyšuje sa ale i ich počet. V roku 2021 bude podľa predpovede vo svete takých útokov asi 3,1 milióna.

DDoS_types

Tagy : , ,